Regulamin Autostop Challenge 2017

Regulamin Autostop Challenge 2017

 1. Ogólne

 1. Organizatorem Autostop Challenge 2017 jest Zrzeszenie Studentów Polskich działające przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
 2. Autostop Challenge 2016 odbędzie się w dniach 29.04-05.05.2017. Miejscem startu jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie przy Al. Niepodległości 128, a miejscem docelowym wskazany przez organizatorów kemping Camping Internazionale Castelfusano.

2. Zapisy

 1. Aby zgłosić chęć uczestnictwa należy wypełnić formularz opublikowany na facebookowym fanpage’u Autostop Challenge, następnie po otrzymaniu e-maila dokonać przelewu opłaty wpisowej na wskazane konto Zrzeszenia Studentów Polskich w wysokości 45zł.
  1. Zapisy trwają od 12 do 20 marca lub do wyczerpania miejsc.
  2. W razie wyczerpania miejsc tworzona będzie lista rezerwowa.
 2. Wstępny limit uczestników to 400 osób, jednak może on ulec zmianie.
 3. Uczestnicy na starcie zgłaszają się w dwuosobowych zespołach, w których będą poruszać się do końca wyjazdu.
 4. Jedna osoba może dokonać rejestracji jednej osoby.
 5. Uczestnik musi mieć skończone 18 lat.
 6. Wszelkie dane niepełne, fikcyjne lub podwójne będą automatycznie dyskwalifikować zgłoszony osoby.
 7. Opłata wpisowa musi zostać przelana do 2 dni od dokonania zapisu na konto wskazane przez organizatorów.
 8. Niedokonanie wpłaty w wyżej wymienionym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Autostop Challenge 2017.
  1. W przypadku wcześniejszego wyczerpania się miejsc Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu płatności.
  2. W przypadku niedokonania płatności w wyznaczonym terminie przez zgłoszonych osoby takie zostają zastąpione na liście głównej przez osoby z listy rezerwowej.
  3. Osoby z listy rezerwowej zostaną poinformowane o fakcie przeniesienia na listę główną nie później niż do 22 marca i będą miały 48h na dokonanie wpłaty.
 9. W przypadku rezygnacji Organizator zastrzega sobie prawo do niezwracania opłaty.
 10. W przypadku rezygnacji dozwolone jest znalezienie innego uczestnika/teamu na miejsce rezygnujących. Wówczas taką sytuację należy zgłosić organizatorowi pod adresem autostopchallenge.zspsgh@gmail.com, nie później niż do 20 Marca.
 11. Rejestracja oraz opłata wpisowego jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.

3. Zasady uczestnictwa

 1. Start odbywa się w dwuosobowych zespołach.
  1. Przejazdy w ramach AC dozwolone są tylko za pomocą autostopu. Organizatorzy dopuszczają możliwość poruszania się komunikacją miejską, lecz zabraniają międzymiastową
  2. Uzasadnione podejrzenie o złamanie powyższego zalecenia dyskwalifikuje uczestników z konkursu.
 2. Uczestnik Autostop Challenge 2017 jest zobowiązany do posiadania ważnego ubezpieczenia na czas trwania wyścigu.
 3. Uczestnik Autostop Challenge 2017 zobowiązany jest do posiadania ważnego dokumentu tożsamości uprawniającego do przekraczania granicy na obranej przez siebie trasie
 4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za straty poniesione przez uczestników, zarówno materialne, jak i zdrowotne.
 5. Organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia.
 6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników.
 7. Organizatorzy nie odpowiadają za osoby znajdujące się pod wpływem środków odurzających.
 8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania zdjęć i filmów zrobionych podczas rajdu, a także tych wysłanych w ramach konkursu (za porozumieniem stron).

4. Zadania i punkty

 1. W wyznaczonych na mapie miejscach będą odbywały się zadania umożliwiające uczestnikom gromadzenie punktów.
 2. Wykonanie zadania musi zostać udokumentowane fotografią, filmem lub poświadczone przez członka zespołu Autostop Challenge.
 3. W sytuacjach niejasnych, bądź podejrzeniu o oszustwo problem rozstrzyga Organizator.
 4. Organizator zastrzega sobie  prawo do przyznania dodatkowych punktów uczestnikom za kreatywne wykonanie zadania.

5. Nagrody

 1. Dla uczestników, którzy po przejechaniu trasy rajdu uzbierają łącznie w zadaniach najwięcej punktów, przewidziane są nagrody od naszych partnerów wskazane oraz przyznawane przez Organizatora.